เงื่อนไขการรับประกัน

ข้อมูลการรับประกันสินค้า

 

สิ่งที่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน    

        - ตัวกล้อง Action Cam, ตัวกล้องติดรถยนต์และแบตเตอรี่ภายใน รับประกัน 1 ปี

        - แบตเตอรี่กล้อง Action Cam, ขายึดตัวดูดกระจกกล้องติดรถยนต์ รับประกัน 6 เดือน

 

นโยบายการรับประกัน

(เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน)

  1.  บริษัทฯ จะรับผิดชอบการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ หากมีอาการ แตก , หัก , งอ , มีรอยหรือมีกลิ่นไหม้ , วอยซ์รับประกันฉีกขาด หรือมีล่องรอยการแกะ งัดแงะ บริษัทจะถือว่าสินค้าชิ้นนั้นขาดจากการรับประกันทันที
  2. สินค้ารับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่ ( ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า ) รวมถึงแบตเตอรี่ภายในตัวกล้อง 1 ปี ยกเว้นอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆเช่น อุปกรณ์ติดตั้งกระจก  , สายไฟและชุดอแดปเตอร์  โดยอุปกรณ์ที่กล่าวมาทางบริษัทจะรับประกัน 6 เดือนเท่านั้น

  3. เงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันสินค้า

       3.1 อุปกรณ์ภายนอก สี, การบุบ หรือความเสียหายภายนอกตัวเครื่อง ,กล้องเสียจากเหตุ อื่นๆ ที่มิใช่เทคนิคการผลิตหรือคุณภาพของขั้นตอนการผลิต

       3.2 การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี

       3.3 ใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือการดัดแปลงสภาพอุปกรณ์ในการจ่ายไฟฟ้า

       3.4 ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย , ขนส่ง , อุบัติเหตุ , สารเคมี , แก๊ส หรือความประมาทเลินเล่อ , ขาดการดูแลรักษา

       3.5  ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงทําลาย กัดแทะหรือทำให้เกิดความเสียหาย

       3.6  ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม , ฟ้าผ่า , แผ่นดินไหว หรือ ไฟไหม้

       3.7  ความเสียหายที่จากการสึกหรอจากการใช้งาน หรือการเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติ เช่น ฉีกขาด , สึกกร่อน , ขึ้นสนิมรอยขูดขีดรอยเปรอะเปื้อน  

       3.8 ความเสียหายอันเกิดจาก , การซ่อมแซม , แก้ไขด้วยตนเองหรือช่างที่ขาดความชํานาญที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ

       3.9 ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือวอยซ์รับประกันจากบริษัท หรือสติ๊กเกอร์ หรือวอยส์รับประกัน ถูกลอกออก , ฉีก , ขาด , แตก , มีรอยขูด แก้ไขทำลาย

       3.10  อุปกรณ์ประกอบเสริมต่างๆ หรืออุปกรณ์ของแถมในชุดสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน 2 ปีเช่น สายไฟ, อแดปเตอร์ , อุปกรณ์ติดตั้งกระจก , แบตเตอรี่ ฯ เป็นต้น

   4. การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง , ค่าติดตั้ง , ค่าเดินทางในการให้บริการนอกสถานที่่

       เงื่อนไขการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาจากทางบริษัท

 

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

       - ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ หากสินค้านั้นๆอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันที่ถูกต้อง

       - โปรดดูที่คู่มือใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามทุกขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุณาดูคู่มือการแก้ไขปัญหาในคู่มือการใช้งานได้รับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

       - ในกรณีที่คุณควรจะต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 02-320-3000 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 19:00 น. หรือต้องการส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการกรุณาเตรียมหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์และหมายเลขเครื่อง, หลักฐานการซื้อและคำอธิบายอาการเสีย เพื่อความรวดเร็วในการตรวจเช็คสินค้า

       - กรณีต้องการส่งสินค้ามาเคลม สามารถจัดส่งได้ที่

          บริษัท สปา ออฟฟิต ซัพพลายส์ จำกัด(ฝ่ายเคลมสินค้า)

          227 ซอย อ่อนนุช 70/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250 โทร 02-320-5761-5

 

                                                                                                 คุณ สพโชค  ไชยะเพ็ชรรัตน์

                                                                                                      ( กรรมการผู้จัดการ )

Visitors: 32,658